Lokaal bestuur Wortegem-Petegem zoekt kandidaten voor de

Armand Verschoorecultuurprijs en Peetje Knikkersprijs 2023

Dien een kandidatuur in voor 1 oktober 2022.

Voorwaarden kandidatuur:

  • Elke inwoner/vereniging/groepering uit Wortegem-Petegem kan een kandidaat voor de Armand Verschoorecultuurprijs of Peetje Knikkersprijs voorstellen.
  • Een persoon, vereniging, groepering of organisatie die genomineerd wordt, moet een minimale (socio)culturele werking ontplooid hebben binnen Wortegem-Petegem.
  • De Armand Verschoorecultuurprijs/Peetje Knikkersprijs wordt slecht eenmaal toegekend aan een persoon, vereniging, groepering of organisatie.

Vermeld volgende gegevens:

  • Naam en contactgegevens van de persoon/vereniging/groepering die de kandidatuur indient.

EN

  • Naam kandidaat Armand Verschoorecultuurprijs en/of Peetje Knikkersprijs.
  • Contactgegevens van de kandidaat (adres, telefoonnummer, e-mail).
  • Motivatie: waarom verdient deze kandidaat de Armand Verschoorecultuurprijs of Peetje Knikkersprijs?